Otázka č. 1

Ktoré z týchto zvierat je ostatným najmenej podobné?

Mačka
Myš
Lev
Had
Slon