Čo je to IQ

IQ (inteligenčný kvocient) je určitý odhad vašej schopnosti uvažovať a rozmýšľať. Hodnota IQ je štandardizovaný spôsob na porovnanie týchto schopností s väčšinou ľudí v rovnakom veku ako vy. Hodnota 100 znamená, že v porovnaní s ostatnými ľuďmi vo vašom veku máte priemernú inteligenciu. Väčšina psychológov sa zhoduje na tom, že IQ v rozmedzí 95 až 105 je normálna inteligencia alebo že sa jedná o priemerné IQ. Aktuálna hodnota IQ sa môže líšiť od skutočnej približne o 5 bodov (nahor aj nadol). Je veľmi tažké určiť túto hodnotu presne. Majte na pamäti, že je mnoho faktorov, ktoré môžu mať negatívny dopad na výsledky IQ Testu. Napríklad, ak sa necítite veľmi dobre v dobe vypracovávani testu. Alebo ak ste rozrušený nejakou udalosťou, ktorá sa vám stala počas dňa. Všetky tieto veci môžu ovplivniť váš výsledok. Avšak hodnota IQ nevyjadruje všetky schopnosti človeka. IQ hodnota nedokáže určiť schopnosti ako manuálna zručnosť, hudobný talent alebo ostatné schopnosti, ktoré su taktiež úspechy v živote. Aj napriek tomu, IQ hodnota vám dá celkom presnú predstavu o vašej schopnosti myslieť a riešiť problémy, ktoré sú doležité v mnohých fázach života. Spravte si IQ Test a zistite hodnotu vášho IQ.Spustiť IQ Test!