Otázka č. 3

Ktorá z nasledujúcich možností sa hodí najlepšie ?
ORECH je HCERO a 46251 je:


25641
26451
12654
51462
15264